Kuldmuna: 2021. aasta PR agentuur on Optimist Public

Kuus aastat Eesti PR maastikul tegutsenud Optimist Public pärjati 2021. aasta Kuldmuna konkursil Aasta suhtekorraldusagentuur 2021 tiitliga.

Mida on täna tarvis kuldseteks kampaaniateks, kuidas sünnivad edulood ning kuidas läheb 2021. aasta PR agentuuril, selgitas agentuuri partner Mari-Liis Ahven.

#14poleokei kampaania tõi sel aastal Optimist Publikule aasta suhtekorraldusagentuuri tiitli, kuidas see kampaania sündis?

Optimisti kliendiks on Eesti Seksuaaltervise Liit, kes tänavusel konkursil tunnustati ka aasta kliendiks.

Meie meeskonna eesmärgiks sai luua tähelepanu, tõsta teadlikkust  ja aidata kaasa seaduse muutmisele olukorras, kus seksuaalse enesemääramise piir on Eestis üks Euroopa madalamaid ning paljud noored kogevad seetõttu seksuaalset väärkohtlemist.

Usun, et põhilise edu tõi tugev meeskonnatöö. Kuuludes tänaseks 6-aastat Optimist Gruppi, on iga aastaga tugevnenud 7 üksuse ja meeskonna koostöö.  #14poleokei kampaania on tõestus sellest, et lõiming on kandmas vilju – oleme integreeritud turunduskommunikatsiooniteenust tagades ka meeskonnaüleselt tugevamalt lõimunud ehk toimetame vastavalt projektile väga tugeva ja kooshingava tiimina, kus igaüks oma panusega on osaks tervikust.

Teisalt pole vähemolulisem ka eduka kampaania sisu ja vajadus. Kui leida sotsiaalsele probleemile loov ja tähelepanuväärne väljund, võimaldab see nutikalt kaasata arvamusliidreid meie endi eest tähelepanu looma. See ongi eduka PR-kampaania aluseks – saada kampaania sõnum positiivselt levitama ja mõjuma, et see võimalikult tugevalt kõnetaks.   

Kas ühest kampaaniast piisabki, et tagada aasta agentuuri tiitel?

Less is more, ehk jah – sel aastal piisas konkursil kampaaniast, mis oli mitmetahuline ning täitis suures osas ära Kuldmuna konkurssi erinevad auhinnakategooriad. Kui ühte projekti sai koondatud reklaam, avaliku- ja vastutustundliku kommunikatsiooni, sotsiaalmeedia- ja mõjutusturunduse elemendid, siis sellest piisab, et tuua esile tugevusi PR agentuurina.

Teisalt ei vähenda see meie kümnete teiste klientide tööde ja kampaaniate olulisust, vaid kinnitab, et sõltumata tunnustustest oleme meie tänasel tasemel tänu kõikidele partneritele ja klientidele, kes meid usaldavad.

2020-2021. aastad on olnud kommunikatsioonivaldkonnas väljakutsuvad ja nõudnud tugevat strateegilist lähenemist, agiilsust ja üheshindamist, et vastava „lukus“ maailma võimalustele. Oleme saanud luua  nii erilisi lahendus kui ka olla stabiilseks kommunikatsioonipartneriks ning oma klientide meeskonna laienduseks ajal, mil olime eraldi, aga töötasime laiendatud tiimina hoopis lähemalt kui varem.

Mis seisus on täna PR agentuuride töö Eestis, mida peab põhiliseks väljakutseks?

Julgen arvata, et juhtivad PR agentuurid Eestis on tegelikult oma teenuse tasemelt maailmatasemel – eriti, kui me räägime strateegilisest kommunikatsioonist ning turunduskommunikatsioonist. Seda kinnitavad nii riikide ülesed koostööprojektid kui ka Eestis tegutsevad rahvusvahelised ettevõtted, kelle tagasisidest peegeldub rahulolu. Tasemel tööd saab eriti teha nende partneritega, kes on altid pikaajaliseks koostööks ja lubavad enda tegevusega süvitsi kurssi viia ning teiste agentuuride ja väliste partneritega koostööd teha.

Suurimaks väljakutseks agentuuris on täna kogemustega ja pühendunud inimeste leidmine, kes oleksid oma valdkonna fännid ja soovivad klientide edulugudesse panustada. Sama kinnitavad PR inimesed nii Leedust, Saksamaalt, Inglismaalt ja mujalt, kellega viimastel kuudel oleme tihedalt üle-Euroopalist kommunikatsiooni teostanud.

Optimist Public sisenes Optimisti brändi all kommunikatsioonimaastikule 2015. aastal – mis on sellest ajast saadik enim muutunud?

Viimase kuue aasta märksõnadeks on ehk agiilsus ja integreeritus.

Iga aasta on nõudnud muutustega kohanemist: küll hoogsa kasvuga, küll maailma lukku-keeramise ja koroonakommunikatsiooniga, kuid kogu aja on oluliselt tugevnenud nii meeskondade-kanalite-tegevuste-integreeritus ning see on kindlasti ka järgmiste aastate edu aluseks.

Parema maailma loomine nõuab partnerlust ja koostööd. See tähendab, et ettevõtted peavad omaks võtma üksteisega koostöö eelised, et luua väärtust ja muuta asju paremaks.