Kardame tavalisust nagu tuld

2020. aastal liitus Optimist Public Turundajate Liiduga (TULI). Mari-Liis Ahven rääkis TULI-le nii meie agentuurist kui ka väljakutsetest.  

Mille poolest erineb Optimist Public teistest agentuuridest?

Optimist Publicul oli privileeg sündida juba kaasaegsesse PR-agentuuride põlvkonda. Me saime kohe alguses disainida oma teenused tänapäevasele nõudlusele vastavaks – strateegiliseks, kuid samas agiilseks.

Kui reklaamiagentuurid peavad leiutama viise, kuidas öelda kõike võimalikult lühidalt, siis meie töö on luua pikemaid sõnumeid köitval moel. Nii, et neil oleks nii meediaväärtus kui ka turunduslik mõju.

Seetõttu seisneb suur osa meie tööst põneva sisu loomises ja selle levitamises vajalikul moel – ajakirjanduse abil, sotsiaalmeedias ja kampaaniate korras. See on valdavalt proaktiivne, loov ja tulemustele orienteeritud töö.

Eristume kindlasti creative-PR ja integreeritud lahenduste kaudu.

Mida te teete ja kuidas te oma klientidele toeks olete?

Eelistame alati tugevat partnerlussuhet kliendiga lihtsalt tellimuse täitja rollile, sest usume, et usalduslik ja kliendi tegevusega süvitsi minev koostöö aitab kommunikatsioonitegevusi teostada efektiivsemalt. Kommunikatsioonipartneriks olemine tähendab partneri tegevuse ja äri tundmist, selle mõistmist ning ühiselt seatud eesmärkide nimel töötamist.

Meie töös on tähtis strateegiliste ja loovate PR lahenduste väljatöötamine ning kliendi kommunikatsioonitegevustesse integreerimine, et saavutada tugevam eristumine tänases sõnumitest üleküllastunud meediaruumis.

PR-agentuuride tegevuse tulemused on tänu digiajastule muutunud selgemini mõõdetavaks ja me ei pea ennast tundma n-ö vilepuhujatena. Meie tööl on reaalne ja mõõdetav mõju organisatsioonide käekäigule ning müügitulemustele. Me osaleme samuti brändide ehitamises ja nende väärtuse kasvatamises.

Kes on teie klientideks?

Optimist Publicu kliendiportfellis on nii Eesti kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid, eelkõige erasektorist aga ka avalikust ja kolmandast sektorist.

Viimase aja suuremate töödena võime esile tuua eelmisel aastal Eesti turule sisenenud IKEA kontserni, Eestist on kahtlemata üks tuntumaid Elron. Möödunud aasta üheks põnevaimaks tööks oli kindlasti Saku Barley Bros. naturaalsete limonaadide lansseerimine, milleks mõtlesime välja ja teostasime limonaadilüpsilehma ning viisime ühtlasi läbi ka maailma kõige esimese limonaadilüpsi võistluse.

Millised on PR agentuuri igapäevased väljakutsed?

Optimist Gruppi kuuludes sobib meie tööstiiliga grupi tunnuslause: Tervitusi väljastpoolt mugavustsooni! See on ühtlasi kõige parem ja nõudlikum igapäevane väljakutse. Mugavustsoonist väljasolek aitab luua uudseid ja toimivaid lahendusi, olla motiveeritud, tahta ja pakkuda oma klientidele ja partneritele rohkemat ja seega ka saavutada rohkem.

Kui suur on teie tiim ja kes sinna kuuluvad?

Publicu tiim on olnud orgaaniliselt kasvav – hetkel töötame PR agentuuris seitsmekesi, tehes igapäevaselt koostööd kolleegidega Optimisti teistest üksustest ning ka kõikide enda heade partneritega, kelle kommunikatsioonimeeskonda me agentuurina täiendame.

Mis seos on teil Optimist Creative’iga?

Kuulume üheskoos Eesti ühte suurimasse agentuuride gruppi – Optimist Gruppi ning tihti on meil rõõm ja võimalus aidata ühiste tegevuste või kampaaniatega meie klientide eesmärke saavutada.

Kohati on meie teenused väga läbipõimunud ja vahel lausa kattuvad.

Meie tugevuseks on integreeritud lahendused, kus meedia huvi äratamine on osa turunduskampaaniast. Mõtleme koos välja kontseptsioone, millel on suurem lootus huvi äratada ja viime need ellu nii kvaliteetselt, kui eelarve vähegi lubab.

Me oleme koos teinud ulmelisi projekte – alates rongidele lehvitamise kampaaniast, mis jõudis Cannes Lionsi finaali, kuni kõrgtehnoloogilise tehislehmani, kelle udarast sai lüpsta Barley Bros.i limonaadi.

Turundajate Liit (TULI) ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest.