Äripäeva TOP: edukaimad PR-agentuurid on Callisto, Optimist Public ja Meta Advisory

Kommunikatsioonibüroo Optimist Public on tegutsenud Eesti kommunikatsioonisektoris nüüdseks veidi üle viie aasta ning teinud läbi kiire kasvu nii agentuuri käibelt kui ka pakutavate teenuste ulatuselt. Loovad terviklahendused ja usalduslik suhe klientidega on tõstnud Optimist Publicu Eesti top-agentuuriks. 

2020. aasta on andnud maailmale tervikuna uue väljakutse – tulla toime kriisiga, mis mõjutab nii inimeste igapäevaelu, ettevõtete arendusplaane ja ärikeskkonda kui ka rahvusvahelist koostööd laiemalt.

PR-agentuuri jaoks tähendab see muutustega väga kiiret kohanemist. Töös tuleb olla strateegiline ja analüütiline, aga ka kriitiline, leida üles infot ja pakkuda välja lahendusi, mis oleksid aktuaalsed ja looksid samas lisandväärtust.

Lisaks on Eestis kindlasti järjest suurenev väljakutse usalduse loomine erinevate siht- ja sidusrühmade vahel, sest inforuum ja poliitiline maastik on tugevalt polariseerunud.

Ettevõtluskeskkonda on mõjutanud viimaste aastate ühiskondlike väärtuste muutused ja ka poliitilised otsused, mis on tekitanud ebakindlust nii majandustegevustes kui ka tarbijate igapäevaelus – see omakorda nõuab suuremat tähelepanu kommunikatsioonitöös.

Siin ongi PR-sektori roll aidata hoida selgust, konkreetsust ja tasakaalustatust. Kommunikatsiooniinimesi võib võtta ka kui tõlke, kes aitavad selgitada põhjus-tagajärg seost, konkretiseerida ja luua sõnumeid, mis kõnetaksid ja seeläbi suurendaksid teadlikkust ja usaldust.

See aasta näitas väga tugevalt, et need, kellel on analüütilistel alustel ja läbimõeldud kommunikatsioonistrateegia ning kes on varem töötanud läbi võimalikke kriisiplaane, väljuvad ka keerulisematest olukordadest tugevamalt.

Kindlasti on muutunud nii ettevõtete kui tarbijate ootused – eelistatakse neid, kes on vastutustundlikud nii oma tegevuses kui ka sõnades.

Muuhulgas tähendab see, et ettevõtete ja brändide jaoks on läbimõeldud CSR-tegevus (sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtlus) ja selle kommunikatsioon olulisem kui kunagi varem. Arvestada tuleb oma tegevuse laiema mõjuga – sh pole oluline vaid see, mida tehakse, vaid ka, kuidas seda tehakse ja kuidas seda mõistetakse nii ettevõttes kui ka avalikkuses.

Kommunikatsioonitegevuste tähtsust ei saa alahinnata – aitame jätkusuutlikult ettevõtetel oma rolli töötajate, partnerite, klientide ja ühiskonna ees täita ning sellest ka adekvaatselt rääkida. Lõppkokkuvõttes konverteerub läbimõeldud CSR-tegevus ettevõtte kasuks – näiteks suureneb töötajate rahulolu ja paraneb töö kvaliteet, kasvab brändi meeldivus ja tarbijate huvi, mis suurendab omakorda konkurentsieelist ja annab uusi võimalusi investeeringuteks, kasvuks ja ekspordiks.

Optimist Public lähtub oma töös ennekõike sellest, et oleme oma klientidele partneriks. Saame täita oma rolli, kui tunneme ja mõistame oma partneri tegevust ja äri tervikuna ning seeläbi töötada ühiselt seatud eesmärkide nimel.

Kui hoida nt müüki ja turundust igapäevasest kommunikatsioonist lahus, kaotame automaatselt tulemuslikkuses. Reaalsuses töötame ju kõik infoga, mis peab andma edasi ideid, kujundama suhtumist ja tekitama emotsioone. Küsimus on, milliseid lahendusi on mõju tekitamiseks vaja kasutada ja kuidas teha seda võimalikult selgelt.

Kuna PR-agentuuri tegevuse tulemused on tänu digikanalitele muutunud samuti hästi mõõdetavaks, siis on paremini näha ka meie töö reaalne mõju nii organisatsioonide käekäigule kui tarbijakäitumisele.

Senini on regiooni väiksus pannud meid ühelt poolt olukorda, kus suurte, rahvusvaheliste klientide jaoks on Baltikum pigem üks turg. Meil on väga tugevad partnerid Lätis ja Leedus ning sõltumata sellest, milline kolmest riigist protsessi juhib, suudame turu erinevusi ja sarnasusi arvestades tagada võrdväärse kvaliteediga teenuse kõigil kolmel turul.

Samuti saame juba täna panustada turunduskommunikatsiooni strateegilise tööga teistesse riikidesse, kus kohalike partneritega teostada kanalite-ülest kommunikatsiooni

Riigipiiridest sõltumata näeme, et kui klassikaline PR-tegevus nõuab rohkem lokaalset lähenemist, siis creative-PR võimaldab üha enam ideid ellu viia sõltumata riigipiirist või asukohast – eelduseks on tugev analüütiline eeltöö ja koostöövõrgustik sihtriikides. Samuti võimaldavad digitaalsete kanalid üha hõlpsamini juhtida rahvusvahelisi kampaaniaid ka Eestist.

Täna on Optimist Publicul kommunikatsiooniprojektide võimekus lisaks Baltikumile ka Skandinaaviamaades, Saksamaal, Suurbritannias ning ka eksootilisemates riikides – Iraanis, Araabia Ühendemiraatides, Indias ja Türgis.