Meedia- ja tarbijauuringud

Sihtrühma, konkurentide ja meedia tundmine annab teile teavet, mida enda organisatsiooni tegevuses ja kommunikatsioonis rakendada, et saavutada paremaid tulemusi.

Teostame valdavalt alljärgnevaid uuringuid:

–       Tarbijauuring- selgitame välja tarbimisharjumusi, -käitumist, ootuseid, arvamusi jms.

–       Maineuuring – anname lähte- ja sihtkohad, millest mainekujunduses lähtuda ning mainekujundusprotsessi edukalt ellu viia.

–       Meediauuring – uurime valdkondade kajastusi, representatsiooni erinevates meediakanalites.

–       Sidusrühmade uuring – kaardistame ettevõtte ja selle tegevusega seotud arvamusi, hinnanguid, harjumusi jms, millest lähtuvalt muuta ettevõtte kommunikatsioonitegevusi efektiivsemaks.

–       Sisekommunikatsiooni uuringud – kaardistame sisekommunikatsiooni efektiivsust ning võimalikke arendamisvõimalusi.

Võta meiega ühendust