Kriisikommunikatsioon

Selleks, et organisatsiooni eesmärgid, maine, usaldusväärsus ei kannataks, aitame kommunikatsioonitegevusi planeerida viisil, mis aitaks ära hoida võimalikke kriise või neid neutraliseerida ning tõstame esile teile vajalikku infot ning vähendame negatiivse fooni tekkimise võimalikkust.

Kriiside ennetamiseks analüüsime võimalikke riske kriisiolukordade tekkeks, töötame välja stsenaariumid, koolitame ja valmistame ette vajalikud kõneisikud. Kriisidega toimetulemiseks tegutseme operatiivselt, et vajalikud sõnumid ja info jõuaks õigete sihtrühmadeni õigeaegselt. Vajadusel kaasame pikaajalise kogemusega oma ala eksperte, et kriisikommunikatsioon oleks võimalikult kvaliteetne. Vajadusel reageerime sündmustele ööpäevaringselt. Kriisijärgselt kaardistame tekkinud probleemid, töötame välja kommunikatsiooniplaani negatiivsete kõrvalteemade vältimiseks, tegeleme uue kriisi ennetamisega jms.

Võta meiega ühendust