Korporatiivkommunikatsioon

Korporatiivkommunikatsioon on organisatsiooni eesmärkide, strateegiate ja muu teabe põhjal sõnumite loomine, mida edastame sihtrühmadeni, kelleks võivad olla nii töötajad kui ka organisatsiooni teenuste tarbijad.

Loome ja viime ellu strateegia selliselt, et organisatsiooni kommunikatsioonis oleks sünergia, mis toimiks nii sise- kui ka väliskommunikatsioonis. Aitame teil koostada organisatsiooni infolehti, ettekandeid ning sündmuseid, et võimaldada sõnumite kiiret levikut töötajate seas, lihtsustades seeläbi ka väljapoole suunatud kommunikatsiooni.

Võta meiega ühendust