kommunikatsioonistrateegia

Kommunikatsioonistrateegia aitab planeerida, millist informatsiooni ning kuidas ja kellele edastatakse.

Näeme alati kommunikatsioonitegevuste laiemat tervikpilti, kuid ei jäta märkamata detaile. Kommunikatsioonistrateegiat luues püstitame kommunikatsiooni eesmärgid vastavalt sihtrühmadele ning koostame sõnumid, valides vajalikud kanalid ning luues konkreetse tegevuskava ja -plaani. See kõik on vajalik eesmärkide saavutamiseks, kliendisuhete loomiseks, brändi tutvustamiseks ning maine kujundamiseks. Tegevuste tulemuslikkust on oluline mõõta, seetõttu paneme koostöös paika ka mõõdikud ja ajaraami, mille alusel tegevusi hinnata.

Võta meiega ühendust