Digiturundus

Digiturundus koondab enda alla kogu online-kanalite infovoo, küsimus on vaid, kuidas enda digikanalid kõige efektiivsemalt esile tuua, nii et saaks ka tulemusi mõõta ja suunata.

Loome Sinu ettevõttele digiturunduse strateegia, alustades eesmärkidest, mõõdetavusest ja lõpetades õigete kanalite ja tegevuste valiku ning prioritiseerimisega.

Alustame Sinu ärist ja selle tundmaõppimisest, ning veebilehe kui müügi- või infokanali ülevaatamisest. Seame paika mõõdikud, millest lähtuvalt hindame ja optimeerime tulevasi turundustegevusi.

Paneme paika esmase strateegia vajalike tööde, turunduskanalite ja reklaamisõnumite osas ning viime selle valitud kanalites ellu. Edasise töö käigus korrigeerime strateegiat ja sõnumeid lähtuvalt tulemustest, et tagada eesmärgipärane digiturundus.

Võta meiega ühendust