Avalikud- ja meediasuhted

 

Avalikud suhted on tänapäeva organisatsioonide juhtimises järjest olulisemad. Suurendame teadlikkust teie organisatsiooni tegevusvaldkonnast nii laiema avalikkuse seas kui ka koostööpartnerite ja potentsiaalsete klientide hulgas. Aitame viia avalikkuseni spetsiaalselt teile loodud integreeritud kommunikatsioonilahendusi, mis loovad selge sõnumi läbi erinevate kommunikatsioonitegevuste. Kestvad meediasuhted, proaktiivne suhtekorraldus ning teie vajadustest lähtumine annavad aluse edukaks koostööks.

Võta meiega ühendust