Statistikaamet

Avaliku sektori kommunikatsioon: Statistikaameti Tõetamm

Kuidas muuta statistika arusaadavaks ja näha, mis seisus on riik? Lõime Statistikaametiga digiteenuse Tõetamm, mis annab statistilise ülevaate Eesti peamiste arengukavade ja tegevusprogrammide reaalsest olukorrast. Lansseerisime Tõetamme Tallinna ühe vanima tamme all, kus „Tõe ja õiguse“ Andres esitas ühiskondliku kõne ja president avas teenuse. Avapäeval jõudsime 10 300 kasutajani.

Taust:
2018. aastal kutsuti Statistikaamet riigikokku, et anda ülevaade riigi arengut suunavast statistikast. Saal oli tühi, kuigi just statistika näitab, mida otsuste tegemisel on vaja arvestada. Selleks, et statistika oleks selgemini kasutatav, lõime digiteenuse – Tõetamm, mis näitab kolmes ajalises perspektiivis, kuidas meie riigil läheb. Eesmärk oli tuua statistika arusaadavalt esile ning informeerida sihtrühmi, kes andmeid otsustes vajavad.

Tõetamme väärtuse esiletoomiseks integreerisime digiteenuse kommunikatsiooni ühiskondlike valupunktidega läbi sotsiaalse kõne, kaasates riiklikke ja sektorikeskseid arvamusliidreid info kasutajateks ja levitajateks.

Tõetamme lansseerisime rahvusvahelisel Excelipäeval Tallinna ühe vanima tamme all, kus „Tõe ja õiguse“ Andres ehk Priit Loog esitas sotsiaalse kõne, milles tõi esile riigijuhtimise valupunkte. Teenuse avas president Kersti Kaljulaid, kes rõhutas andmete kasutamise vajalikkust otsustusprotsessides.

Tulemused:
Tõetamme kajastati ühel päeval 25 meediakajastuses, sh Tõetamm projekteeriti Delfi esiuudisesse ning esitleti top-uudistesaadetes. Tõetamme vajalikkusest avaldasid arvamust nii energeetika ja liikluseksperdid kui ka ühiskonnategelased ning president.

Meediakajastustega jõudsime 1,6 miljoni meediakontaktini, kajastuste väärtus 16 200 eurot.
24h jooksul kasutas rakendust 10 300 inimest, avakuul üle 21 350 inimese.
Sotsiaalmeedias levis Tõetamm ühe päevaga 130 000 inimeseni, lisaks jagasid arvamusliidrid rakendust enda kanalites.

Tõetamm ei kasva Eestis ainult selleks, et teda raputades saaks meedia kätte uudiseid. Tamm on loodud eelkõige selleks, et numbrid mõjutaksid riigijuhtimist, sest numbrid ei ole ideoloogilised, faktid ei ole parteilised, tõel ei ole ühegi erakonna liikmepiletit.
Tõetamme on tunnustanud Eesti ministeeriumid ja teiste riikide statistikaametid, lisaks on oodatud ka EXPO Eesti paviljoni.