Raudtee-ettevõtete ohutuskampaania

Raudtee-ettevõtted olid silmisti olukorraga, kus iganädalaselt tekitasid inimesed raudteel eluohtlikke olukordi ja surmast pääsemine oli ülinapp. Lõime PR-kampaania, avaldades reaalsetest olukordadest videod, mis muidu avalikkuseni ei jõua ning liiklejaid mõjutaksid. Sõnumeid kajastas jõuliselt meedia ning need levisid sotsiaalmeedias viraalselt. Kampaania järgselt on napikate arv vähenenud ca 70%.

Taust:
Kui 2018. aastal oli lastega seotud ohuolukordi vaid paar, siis 2019. I poolaasta jooksul olid lapsed jooksnud rongi ette 10 ja enam korda, lisaks täiskasvanute napid pääsemised, mis sekundi jooksul oleks võinud lõppeda laipadega. Tavapärased liikluskampaaniad polnud avaldanud soovitud mõju. Eesti raudtee-ettevõtted soovisid olukorda kiiresti muuta.
Napilt pääsejateks olid järjest enam lapsed.
Lõime raudtee-ettevõtete kampaania, mille fookuses olid šokeerivad parda-salvestused reaalsetest ülenappidest pääsemistest. Rõhutasime, et raudtee-ettevõtted teevad kõik, et luua turvalist liikluskeskkonda, kuid raudteeohutust tagavad kõik liikluses osalejad üheskoos. Kasvanud ohuolukorrad olid tingitud reeglite tahtlikust või lohakast rikkumisest: kiirustamisest, nutiseade näppimisest, jalgrattast, vales kohas olemisest jne, mida soovisime vähendada. Kampaania osaks oli saada meedia ja sotsiaalmeedia vastutustundliku sõnumi kandjateks.
Fookuses olid reaalsed video-salvestised, mida jagasime nii meedias kui sotsiaalmeedias, mida võimendasime klassikalise PRiga.

Tulemused:
PR kampaania kestis 3 päeva ning sõnum levis kokku viraalselt üle nädala.
Üle 50 meediakajastuse: kõik Eesti TV kanalid: uudisted ja prime-time TV saated, Eesti Ekspress, kõik päevalehed ja online-meedia kanalid nii üleriiklikult kui regionaalselt.
Meediakajastuste kaudu jõudsime ca 3,179,900 meediatarbijani üle Eesti.
Sotsiaalmeedias jõudsime ca 90 000 inimeseni null reklaamirahaga
Kampaaniajärgselt on ohuolukordade arv oluliselt vähenenud: lastega seotud nappe pääsemisi on olnud 70% vähem.

Kampaania järgselt on Elronit kutsutud raudtee-lähedal asuvatesse koolidesse esinema. “Rongijuhi pooltunnil” kommenteerib videosid ja vastab küsimustele vastab rongijuht.
Kampaaniale järgnes Operation LifeSaver Estonia raudteeohutuskampaania, mis aitas sõnumite mõjumisele veelgi kaasa.