Lennuliiklusteeninduse AS

Lennuliiklusteenindus – värbamiskampaania 2017

Lennuliiklusteeninduse AS-i (EANS) kommunikatsioonikampaania jaotus kaheks. Esmalt oli oluline tõsta teadlikust EANS-i 20. juubeliaastast ja seda nii töötajate, partnerite kui ka avalikkuse seas. Teise fookusena aitasime kaasa lennujuhtide värbamiskampaania edukale läbiviimisele. Optimist Public nõustas strateegiliselt EANS-i, lõi taktikalised kommunikatsiooniplaanid ning aitas neid teostada, olles paindlik PR ja sotsiaalmeedia partner läbi aasta. Värbamiskampaania jõudis inimesteni nii tele-, raadio-kui ka onlinemeedia kajastuste läbi.