Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster

Projekti eesmärk oli tõsta avalikkuse ja valdkonna oluliste otsustajate teadlikkust, et Eestis on tugev, innovaatiline ja konkurentsivõimeline kaitsetööstus. Lisaeesmärgiks oli tuua esile ja muuta võimalikele koostööpartneritele atraktiivseks. Eesti kaitsetööstusklastrisse kuuluvaid ettevõtteid ning nende innovaatilisi tooteid. Lähtuvalt eesmärkidest otsustasime kasutada integreeritud kommunikatsioonilahendusi, et tõsta teadlikkust ja nähtavust Eesti kaitsetööstusest nii Eestis kui rahvusvaheliselt – seda nii meedias, sotsiaalmeedias ja sündmustel, kus osalevad arvamusliidrid ja valdkonna olulised otsustajad.

Nutika ja haarava sisuloome ning aktiivse integreeritud kommunikatsiooni kaudu ületasime aktiivses partnerluses kliendiga seatud ootuseid ja eesmärke mitmekordselt! Otseste meediakajastuste maht kasvas Eestis aastaga 88,5%, sotsiaalmeedias jõudsid sõnumid FB vahendusel orgaaniliselt 20 000 kontaktini, Twitteris 141 467 olulise kontaktini.